Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

CO2 Prestatieladder

“De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 uitstoot.”

CO2-Prestatieladder: Ontstaan

De CO2-Prestatieladder is een perfect instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2 uitstoot.

Opdrachtgevers die de ladder inzetten, bij met name GWW-aanbestedingen, belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met een fictieve korting op de inschrijfprijs.

ProRail
De CO2-Prestatieladder is in eerste instantie een instrument geweest dat door ProRail is ontwikkeld en voornamelijk werd gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Echter bleek als snel dat andere sectoren in het bedrijfsleven ook de mogelijkheid van de CO2-Prestatieladder inzagen.

 

Op 10 juni 2015 is de laatste versie, versie 3.0, verschenen. Onderstaand is het mogelijk om de laatste handboeken te downloaden:

SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken van de CO2-Prestatieladder betreffende de volgende punten:

 • Het gebruik;
 • De doorontwikkeling;
 • Het beheer van het certificeringsschema;
 • De verbreding van deelnemende sectoren e.d..

SKAO heeft de volgende doelstellingen:

 1. Het beheer en de doorontwikkeling van de CO2-Prestatieladder.
 2. Het creëren van draagvlak bij marktpartijen en maatschappelijke organisaties voor de benadering en de werkwijze van de CO2-Prestatieladder.
 3. Het bevorderen en faciliteren van een effectieve dialoog tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties over klimaatvriendelijk ondernemen gericht op concrete CO2-reductie.
 4. Bevordering van de ontwikkeling van sectorbrede CO2-reductieprogramma’s door participerende bedrijven en de actieve deelname daaraan.
 5. Het bevorderen van breed gebruik van de CO2-Prestatieladder in meerdere sectoren.

CO2-Prestatieladder: Niveaus

De CO2-Prestatieladder bestaat uit een vaste set eisen op een vijftal niveaus, opklimmend van niveau 1 naar niveau 5. Per niveau krijgt een bedrijf aan de hand van deze eisen een plaats op de CO2-Prestatieladder.

De set van eisen is gebaseerd op vier invalshoeken:

 1. Inzicht
 2. Reductie van de uitstoot
 3. Transparantie
 4. Participatie

Kijk hier wat de CO2-Prestatieladder niveaus exact inhouden.

Online-masterclass-MVO-formaat

CO2-Prestatieladder: Voordelen

Met een gecertificeerde CO2-prestatieladder kom je in aanmerking voor aanbestedingen waarbij steeds vaker eisen op het gebied van emissiereductie van toepassing zijn. Een hogere score op de ladder wordt in het aanbestedingsproces in veel gevallen met een concreet voordeel beloond, in de vorm van een ‘fictieve’ korting op de inschrijfprijs van de aanbesteding. Met certificatie doe je tevens een investering op die snel terugverdiend wordt.

Voordelen:

 • hogere omzet en meer opdrachten door 1 t/m 10% gunningsvoordeel bij openbare aanbestedingen;
 • lagere energiekosten;
 • materiaalbesparing;
 • innovatiewinst;
 • marktonderscheiding.

De CO2-Prestatieladder kent vele voordelen. Bekijk ze in deze blog.

 

Exclusieve webinar preview - Verschil CO2-Prestatieladder en MVO Prestatieladder

CO2-Prestatieladder: Opdrachtgevers

Het aantal opdrachtgevers die de CO2-Prestatieladder gebruiken bij aanbestedingen stijgt exponentieel. Een actuele lijst van alle opdrachtgevers die de CO2-Prestatieladder op dit moment toepassen bij aanbestedingen vind je hier.

Rol CROW bij de uitrol van de CO2-Prestatieladder
CROW is verantwoordelijk voor de uitrol van de CO2-Prestatieladder naar decentrale overheden in de GWW. Daarnaast:

 • Organiseert CROW samen met Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) trainingen voor gebruik van de CO2-Prestatieladder;
 • Is CROW beschikbaar voor de begeleiding van gebruikersgroepen;
 • Is CROW (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van branchegerichte toelichtingen in de gww-sector.

Voor meer informatie zie website CROW.

Rijkswaterstaat en het gebruik van de CO2-Prestatieladder
Opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten door zuinig met energie om te gaan, krijgen van Rijkswaterstaat een voordeel bij de gunning. Rijkswaterstaat gebruikt daarvoor de CO2-prestatieladder.

Afwijkende Scope indeling van de CO2-Prestatieladder
Ten opzichte van het GHG protocol hanteert de CO2-Prestatieladder een afwijkende Scope indeling.

CO2 Footrpint scopes

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”