Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

GHG Protocol

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)

Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) werd in 1998 gelanceerd met de dubbele doelstelling om een internationale standaard te ontwikkelen voor de verantwoording en de verslaggeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard zo breed mogelijk te verspreiden.
Logo GHG protocol

Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘Inventaris aan broeikasgassen’ van het bedrijf of de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged.

 1. Scope 1
  • alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, zoals de uitstoot van eigen fabrieken en vrachtauto’s of eigen gasgebruik (bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens);
 2. Scope 2
  • de indirecte emissies voor de energie die is ingekocht, bijvoorbeeld van een elektriciteitsbedrijf. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit;
 3. Scope 3
  • alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals de uitstoot van transport of productie dat is uitbesteed of afvalverwerking.

De basis van de scopes (met een aantal uitzonderingen) wordt ook toegepast bij de CO2-Prestatieladder.

 

Het GHG protocol bestaat uit twee modules:

 • GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Deze module omvat een stappenplan, richtlijnen om CO2-uitstoot te kwantificeren en erover te rapporteren.
 • GHG Protocol Project Quantification Standard. Een gids om de resultaten van CO2-reductieprojecten te meten.

Scopes GHG protocol

Klik hier voor de website van het GHG Protocol.

Online-masterclass-MVO-formaat

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”