Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

ISO 14001

“ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren.”

ISO 14001: Ontstaan

ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. ISO 14001 is een standaard norm op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeling door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

Voordelen milieu management systeem
Een managementsysteem helpt een organisatie om beleid te formuleren waarmee systematisch de risico’s (milieu, arbo, veiligheid) worden beheerst en de prestaties verbeterd. Het gebruik van een managementsysteem leidt tot:

 • nieuwe inzichten in de eigen processen met ideeën voor verbetering als gevolg;
 • de juiste informatie om prioriteiten te stellen;
 • zicht op risico’s en mogelijkheden deze te beheersen;
 • betere procesbeheersing;
 • hogere motivatie van medewerkers door de directe betrokkenheid.

Online-masterclass-MVO-formaat

ISO 14001: Eisen

SO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • De continue verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling;
 • Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

De eisen bij ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

 • Milieubeleid;
 • Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan;
 • Implementatie en uitvoering;
 • Controle en corrigerende maatregelen;
 • Beoordeling door de directie.

Zie deze link voor de norm ISO 14001 (Vrij vertaald).
Zie deze link voor het 7 stappenplan van de ISO 14001

ISO 14001: Voordelen

Een managementsysteem helpt een organisatie om beleid te formuleren waarmee systematisch de risico’s (milieu, arbo, veiligheid) worden beheerst en de prestaties verbeterd. Het gebruik van een managementsysteem leidt tot:

 • nieuwe inzichten in de eigen processen met ideeën voor verbetering als gevolg;
 • de juiste informatie om prioriteiten te stellen;
 • zicht op risico’s en mogelijkheden deze te beheersen;
 • betere procesbeheersing;
 • hogere motivatie van medewerkers door de directe betrokkenheid.

ISO 14001: Verband en verschillen CO2-Prestatieladder

Een vaak gestelde, terugkomende vraag is: “Wat is het verschil tussen ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder?”

Vooral bedrijven die al ISO 14001 hebben en zich afvragen of de stap naar de CO2-Prestatieladder makkelijk te maken is, is dit een enorm belangrijk vraagstuk.

Om hier duidelijkheid over te creeeren hebben wij een blog geschreven over het verschil tussen de ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder. De overlapping in beide certificaten is er namelijk zeker, maar de verschillen zijn echter groot.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”