Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

OHSAS 18001

“OHSAS 18001 is een wereldwijde norm met eisen voor een Arbo-managementsysteem die certificeerbaar is.”

OHSAS 18001: Ontstaan

OHSAS 18001 is een wereldwijde norm met eisen voor een Arbo-managementsysteem die certificeerbaar is. Het doel van deze norm is de arbeidsomstandigheden, gezondheid en de veiligheid van medewerkers verbeteren. Door op een structurele manier gevaren en risico’s inzichtelijk te maken en hierop actie te ondernemen wordt het werkklimaat voor de werknemers verbeterd.

Het Arbo-managementsysteem heeft als basis de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA) voor de uitvoering van verbeteringen. OHSAS 18001 stelt naast deze manier van verbeteren ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem wanneer je die als organisatie gebruikt. Zo moet je aan de wettelijke eisen voldoen, continue de arbeidsomstandigheden verbeteren en arborisico’s als gevolg van de activiteiten die je als organisatie hebt beheersen. (₁)

Zie deze link voor de database van Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbo managementsystemen (SSCM) om te zien welke organisaties een OHSAS 18001 certificaat hebben.

Terzijde: Gebruikte normen en ISO standaarden in dit artikel
OHSAS 18001 = Arbo managementsysteem
ISO 45001 = Arbo managementsysteem (Opvolger van OHSAS 18001)
ISO 14001 = Milieumanagementsysteem
ISO 9001 = Kwaliteitsmanagementsysteem
VCA = Veiligheid Checklist Aannemers

OHSAS 18001: Kenmerken

De eisen aan de OHSAS 18001 bestaan totaal uit zes onderdelen:

 • Algemene eisen.
 • Arbobeleid.
 • Planning omtrent de vermindering van Arbo omstandigheden.
 • De implementatie en uitvoering ervan.
 • Controle en corrigerende maatregelen naar aanleiding van de implementatie.
 • Beoordeling door de directie. (₂)

Online-masterclass-MVO-formaat

OHSAS 18001: Voordelen

Wanneer we kijken naar wat voor voordelen het managementsysteem heeft voor een organisatie dan zijn dit de volgende:

 • Door arbeidsomstandigheden op een gestructureerde manier aan te pakken leidt dit tot verbetering ervan.
 • Door goede arbeidsomstandigheden zijn werknemers meer gemotiveerd.
 • Er zijn lagere verzuimcijfers wat een positief financieel gevolg heeft voor de organisatie.
 • Een organisatie kan klanten voorzien van aantoonbare maatregelen die betrekking hebben op veiligheid en arbeidsomstandigheden.
 • Wanneer een bedrijf een certificaat van de OHSAS 18001 heeft, vinden er minder controles van de arbeidsinspectie plaats.
 • Het Arbo managementsysteem is essentieel in het duurzaamheidsbeleid dat de organisatie uit draagt. (₃)

OHSAS 18001: Essentie certificaat

OHSAS 18001: Certificaat in de praktijk

OHSAS 18001: Overeenkomsten en verschillen

OHSAS 18001 en ISO 14001 Logo ISO 14001
Het Arbo managementsysteem van de OHSAS 18001 kan eenvoudig geïntegreerd worden met het managementsysteem van de ISO 14001 (Milieumanagementsysteem). De reden voor makkelijke integratie is omdat ze allebei gebruik maken van de kwaliteitscirkel van Deming: Plan-do-check-act. Concreet betekent dit dat een organisatie bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van de medewerkers ook actief rekening houdt met het milieu. Beide systemen worden tot één systeem gemaakt zodat de processen gemakkelijker gezamenlijk te monitoren zijn.

Klik op deze link om de overeenkomsten tussen OHSAS 18001 en ISO 14001 in een kruistabel te zien.

Wanneer we kijken naar de verschillen tussen de OHSAS 18001 en ISO 14001 is dit het belangrijkste verschil: ISO 14001 richt zich op de externe omgeving om vervuiling terug te dringen en te voldoen aan regelgeving. OHSAS 18001 richt zich op de interne omgeving van het bedrijf zelf om een veilige en gezonde plek te waarborgen. (₄)

OHSAS 18001 & ISO 45001
De opvolger van OHSAS 18001 is de ISO 45001. De ISO 45001 is dus een herziening van de OHSAS 18001 en tegelijkertijd een ISO-norm die van toepassing is op het Arbo managementsysteem. De volledige publicatie van ISO 45001 wordt eind 2016 / begin 2017 verwacht. Omdat organisaties nog voldoen aan de oude norm en in de toekomst willen overstappen naar de ISO 45001 leidt dit tot veel vragen. Via deze link worden veel gestelde vragen beantwoord.

Een overeenkomst tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 is: Het is beide een norm met betrekking tot Arbo management.

Beluister vanaf de 21ste minuut het webinar hieronder voor de verschillen tussen OHSAS 18001 en de ISO 45001.

OHSAS 18001 en ISO 9001
Net als bij de ISO 14001 (Milieumanagementsysteem) is de ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsysteem) ook eenvoudig te integreren met de OHSAS 18001 vanwege de plan-do-check-act cyclus die ze allebei gebruiken. Een voordeel hiervan is dat er gecombineerde audits kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat bedrijven tegelijkertijd twee verschillende managementsystemen laten certificeren.

Wanneer we OHSAS 18001 vergelijken met de ISO 9001 zien we een aantal overeenkomende elementen. Een voorbeeld van zo’n overeenkomend element is het uitvoeren van interne audits. Zie deze link om de OHSAS 18001 en de ISO 9001 met elkaar te vergelijken. (ISO 14001 is ook toegevoegd in de link)

Wanneer we kijken naar het verschil tussen beide managementsystemen valt de bedoeling waarmee het managementsysteem is opgezet direct op. Bij de OHSAS 18001 gaat het om verbetering van de arbeidsomstandigheden plus gezondheid en veiligheid van de medewerkers, terwijl ISO 9001 een systematische aanpak geeft om zo goed mogelijk te voldoen aan de doelstellingen van de klant.

OHSAS 18001 en VCA
VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. De VCA is een vragenlijst die betrekking heeft op de veiligheid van werkzaamheden. Door deze vragenlijst worden ongevallen geregistreerd waarna er maatregelen genomen worden om ze tegen te gaan.

De overeenkomst tussen OHSAS 18001 en VCA is dat ze beide veiligheid als onderwerp hebben om binnen organisaties processen te verbeteren.

Zie deze link voor een overzichtelijk schema van de verschillen tussen OHSAS 18001 en VCA.

OHSAS 18001: HLS

Wat is HLS? HLS is de structuur die geldt voor nieuwe ISO-managementsystemen: ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 (opvolger van OHSAS 18001). Deze HLS structuur bestaat uit een standaard hoofdstukindeling en basistekst. Het doel hiervan is het voor organisaties makkelijker maken om verschillende managementsystemen met elkaar te integreren. Voorbeelden van verschillende managementsystemen zijn: Arbo, kwaliteit en milieu.

Klik op deze link om de High Level Structure te downloaden.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”