Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

Duurzaam Inkopen door overheid

In februari overlegden zij over een oproep van zes ondernemersorganisaties om duurzaam inkopen doortastender op te pakken. Per 1 januari 2015 zou die overheid immers 100 procent duurzaam inkopen.

De Groene Zaak
Het bleek echter uit een onderzoek van De Groene Zaak dat provincies en gemeenten daar nog niet volledig aan voldoen, niet alle criteria even actueel zijn en 40% van de beloften in de praktijk niet wordt waargemaakt. Dit is niet alleen in tegenstelling met het overheidsbeleid om een energiezuinige en duurzame samenleving te promoten, zo worden er kansen voor innovatie niet waargemaakt en wordt er vervolgens geld verspild. Als er bijvoorbeeld LED- of TL5 verlichting wordt aangeschaft, is dat bij aankoop duurder, maar de totale kosten over de hele levenscyclus zijn immers lager (total costs of ownership)

Daarom werd er gepleit voor verdere opleiding van inkopers, inkopen op basis van total costs of ownership en betere afstemming tussen markt en overheid.

Klik hier om het rapport in te zien.

Voor de zomer zullen staatssecretaris Wilma Mansveld en minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst met een antwoord terug komen.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”