Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

GRI G4 – de 5 belangrijkste veranderingen

De stijgende verwachtingen betreffende de publicatie van duurzaamheidsverslagen en MVO-prestaties maken het voor ondernemers en verslaggevers steeds moeilijker. Voor sommigen weegt de strategische waarde ervan niet meer op tegen de tijd en effort die erin gestoken dient te worden. De nieuwe GRI G4 richtlijn, geïntroduceerd in mei jl., zou zich daarom moeten richten op de harmonisatie met andere richtlijnen, het vereenvoudigen van sustainability reporting en het integreren van duurzaamheidsverslaglegging in de algemene verslaglegging. Is dit ook het geval?

Hieronder volgt een overzicht van de 5 belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige GRI richtlijn en de implicaties voor uw organisatie.

  1. De zogenaamde “application levels” (niveaus van behandeling) zullen komen te vervallen en worden vervangen door “in accordance” (algemeen erkende) criteria. Hierdoor zal ieder algemeen item behandeld moeten worden. Tevens dient er verslag te worden gedaan van de visie van het management en de relevante indicatoren voor de waardeketen van de organisatie. Deze veranderingen zullen meer effort vragen van de reporter maar tegelijkertijd de kwaliteit van het verslag verbeteren.
  2. Bij het bepalen van welke activiteiten er in de verslaglegging mee genomen dienen te worden zullen niet slechts de directe activiteiten van de organisatie meetellen, maar ook de impact op de gehele waardeketen. De focus van GRI G4 ligt geheel op het stellen van prioriteiten. Er moet een duidelijk beeld komen van de relevante indicatoren, waarom deze belangrijk zijn en hoe het management deze benadert. Wees voorbereid om de gehele waardeketen in kaart te brengen en de impact van de organisatie daarop. Dit zal meer begrip en kennis generen over de totale impact van de organisatie en een breder beeld geven van de duurzaamheidsverrichtingen.
  3. De GRI G4 heeft een algemeen format opgesteld voor het weergeven van de visie van het management voor iedere categorie, aspect en indicator. Dit zal voor meer duidelijkheid zorgen en zal de informatie gerichter maken op wat gevraagd wordt.
  4. De eisen rond het publiceren van aspecten van bestuur en vergoedingen/lonen worden strenger. Het aantal indicatoren hierover stijgt van 17 (G3) naar liefst 41.
  5. Er zijn nieuwe eisen rond het publiceren van de impact op leveranciers en de gehele leveringsketen. De definitie van de leveringsketen is veranderd en er wordt meer informatie gevraagd over de aanschafpraktijken, screening en waardering. De grootste impact van de organisatie op de waardeketen ligt vaak in de leveringsketen. Meer informatie hierover zal de duurzaamheidsprestaties positief beïnvloeden.

Er wordt een transitieperiode voorgesteld van 2 jaar. Veel bedrijven zullen moeite hebben om aan de verwachtingen van de GRI G4 richtlijn te voldoen. Eenvoudiger zal het niet worden. Echter, het zal duurzaamheid meer onder de aandacht van de organisatie brengen en het beeld van de impact van de organisatie op de waardeketen verbreden.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”