Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

Hoe is de CO2-Prestatieladder zo succesvol geworden?

Sinds de start van de CO2-Prestatieladder wordt er steeds actiever gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het certificatiesysteem met zich meebrengt. Steeds meer opdrachtgevers zien het nut van de CO2-Prestatieladder in. De ladder is namelijk een zeer pragmatisch instrument om invulling te geven aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

Duurzaam inkopen van de overheid
De overheid heeft in 2010 besloten om al haar goederen en diensten (jaarlijks ca. 60 miljard) duurzaam in te kopen. De realisatie van deze ambitie bleek echter erg lastig voor de overheden. Gelukkig was daar de CO2-Prestatieladder (en ook steeds vaker de MVO Prestatieladder) die de overheid concrete handvatten biedt om haar producten en diensten duurzaam in te kopen. De CO2-Prestatieladder wordt veel toegepast in de bouw- en infra sector. Maar door de veelzijdigheid van de norm wordt het certificaat ook steeds vaker toegepast in de afval en metaal sectoren. Ook andere sectoren bekijken momenteel de mogelijkheden van de CO2-Prestatieladder

Het succes van het certificaat is ook terug te zien in het aantal certificaten die er sinds de oprichting zijn uitgegeven. Sinds 2010 zijn dit er al meer dan 500 en iedere maand komen er 10-20 certificaten bij.

De opzet van de CO2-Prestatieladder

Het succes van de CO2-Prestatieladder zit in de pragmatische opzet van de norm. De CO2-Prestatieladder is een set van eisen waaraan de organisatie dient te voldoen. Om een trede hoger op de ladder te verkrijgen dient de organisatie de inspanningen te vergroten. De ladder bestaat uit in totaal 5 treden. Tot niveau 3 betreffen dit met name interne acties en voor niveau 4 en 5 wordt de focus meer op de keten gelegd.

Fictieve korting
De toepassing van de norm bij aanbestedingen verschilt. Vaak wordt er een fictieve korting toegepast die oploopt per niveau. Deze korting kan oplopen tot 10%. Ook zijn er al voorbeelden bekend waar het certificaat als toegangseis wordt gevraagd of waar er een vast fictief kortingsbedrag wordt toegepast per trede op de CO2-Prestatieladder.

De toekomst
Naar verwachting zal het certificaat de komende jaren blijven groeien en gaan steeds meer opdrachtgevers ook uit andere sectoren gebruik maken van de mogelijkheden van deze praktische tool.

Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder zie de website MVODatabase.nl. Ook voor informatie over andere normen en richtlijnen als bijvoorbeeld de MVO Prestatieladder vindt u hier.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”