Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

Impact van certificaten op het Duurzaam Inkopen van de overheid

Vanaf 2010 is de overheid gestart met de implementatie van het 100% duurzaam inkopen. Dit betekent dat de overheid de bijna 60 miljard euro die ze jaarlijks inkopen, duurzaam willen inkopen. Om dit te realiseren zijn er vanuit Pianoo diverse “criteria documenten” ontwikkeld. Om het Duurzaam Inkopen goed in te zetten bij aanbestedingen zijn er ook een aantal initiatieven ontwikkeld die het mogelijk maken om duurzaamheid en MVO als aanbestedingseis op te nemen.

Vanaf 2010 zijn er vele initiatieven ontstaan om invulling te geven aan je MVO of CO2 beleid om daarmee vervolgens gunningsvoordeel te verkrijgen bij aanbestedingen. Het zijn overigens niet alleen overheden. Steeds meer private partijen zien het nut in van een goed MVO of CO2 beleid en passen de initiatieven dan ook toe.

Momenteel zijn er een drietal instrumenten dat er bovenuit springt en ook veel wordt toegepast bij aanbestedingen. Het gaat hierbij om de certificaten CO2-Prestatieladder en MVO Prestatieladder. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om het MVO beleid te verifiëren middels het FIRA.

Alle drie de instrumenten hebben een systeem waarbij je naarmate de inspanning wordt vergroot op een hoger niveau of trede terecht komt. Hierdoor kunnen bedrijven ingedeeld worden en kunnen er fictieve kortingsbedragen gekoppeld worden aan de verschillende niveaus of treden.

Vergelijk
Het succes van de initiatieven kan gemeten worden aan de hoeveelheid certificaten die zijn uitgegeven door de verschillende instanties. Hierbij moet een kanttekening gemaakt worden bij de verschillende wijze van presentatie van het aantal certificaten. Een bedrijf of organisatie die bestaat uit meerdere vennootschappen wordt in het geval van de FIRA en CO2-Prestatieladder weergegeven als één entiteit. Bij de MVO Prestatieladder worden alle vennootschappen apart opgenomen in de telling.

Impact van MVO certificaten - diverse MVO certificaten

Om een eerlijk vergelijk te maken hebben we het aantal bedrijven en organisaties met een MVO Prestatieladder certificaat ook samengevoegd op basis van de entiteiten. Hier is het volgende overzicht uit voortgekomen:

CO2-PrestatieladderMVO PrestatieladderFira
Opgericht in 2009 door ProRailOpgericht in 2010Gestart in 2013
Beheerder: SKAOBeheerders: Lloyds, Kiwa, DNVOntstaan vanuit een samenwerking tussen ABN-AMRO, Achmea, Rabobank Nederland, Nevi
14 Certificerende instellingen9 Certificerende instellingenVerificatie door FIRA
600 Certificaten(meerdere juridische entiteiten)220 Certificaten216 verificaties (meerdere juridische entiteiten)

 

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”