Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat

Marc Heddes – Schadelijke voedselverpakkingen

In het NOS nieuws oktober 2015: “Voedselverpakkingen geven mogelijk kankerverwekkende stoffen af.” Verrassend is dat bij gerecycled karton de zogenaamde MOAH’s extra vrijkomen. Wellicht is tijd om ook daar Stone Paper toe te passen.

Veelgebruikte voedingsmiddelen als rijst, pasta, cornflakes en hagelslag bevatten vaak mogelijk kankerverwekkende stoffen, dit heeft te maken met de schadelijke voedselverpakkingen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Foodwatch.

Minerale olie
Het gaat om resten van minerale olie. Dergelijke aromatische koolwaterstoffen (MOAH’s) worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. Ook zouden ze voor aanpassingen van het erfelijk materiaal zorgen. De MOAH’s komen uit de kartonnen verpakkingen. Vooral gerecyclede verpakkingen laten resten van de stoffen achter in de voedingsmiddelen.

Foodwatch
Foodwatch wil dat de Europese Commissie eisen stelt aan de levensmiddelenverpakkingen waardoor die geen besmetting van voedsel meer veroorzaken. Verder moeten er duidelijke grenzen komen voor de hoeveelheid aromatische koolwaterstoffen die in voedsel mogen zitten. Foodwatch begint vandaag een emailactie om dat voor elkaar te krijgen.

Drie landen
Foodwatch heeft eind juni 2015  in Nederland, Duitsland en Frankrijk 120 veelgebruikte levensmiddelen gekocht. Daarbij is gekozen voor producten waarvan de voedselwaakhond verwachtte dat de kans op besmetting het hoogst was. Het ging vooral om voedingsmiddelen die overal veel gegeten worden, maar ook producten die in een land populair zijn. In Nederland was dat bijvoorbeeld hagelslag.

Die levensmiddelen zijn vervolgens in juli getest door een geaccrediteerd Duits laboratorium. Dat gebeurde volgens daarvoor in Duitsland geldende regels en met een internationaal erkende testmethode.

Nederland
Van de 120 levensmiddelen bleek 43 procent verontreinigd met mogelijk kankerverwekkende aromatische koolwaterstoffen. In Nederland gold dat voor 47 procent van de geteste voedingsmiddelen.

Verder zaten in 100 van de 120 geteste producten (83 procent) verzadigde koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOSH). Die stoffen hopen zich op in het lichaam en veroorzaken mogelijk schade aan organen.

In tien procent van de levensmiddelen ging het volgens Foodwatch om ernstige verontreiniging van meer dan 5 milligram per kilo. Driekwart van die producten kwam uit Nederlandse winkels. Van alle geteste Nederlandse producten was een kwart ernstig vervuild.

Duitsland
Vooral de pasta’s die in Nederland in kartonnen verpakkingen worden verkocht bleken vervuild. De hoeveelheid MOAH’s en MOSH’s zijn in Frankrijk en met name Duitsland in die pasta’s veel lager.

Foodwatch wijst erop dat de vervuiling van voedsel met minerale olie in Duitsland al eerder veel aandacht kreeg. Waarschijnlijk zijn Duitse verpakkingsfabrikanten daardoor verder met het verbeteren van hun verpakkingen voor voedsel. Dat kan door in een gerecyclede verpakking een coating aan te brengen of een binnenzak. Dat maakt die verpakkingen natuurlijk wel duurder.

Europese Voedselautoriteit
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA maakt zichal langer zorgen over de aanwezigheid van de stoffen in voedsel. De EFSA wil herziening van de normen voor de toegestane hoeveelheden ervan in voedsel op basis van de nieuwste kennis over de giftigheid van aromatische koolwaterstoffen.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”