Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

MVO en MKB

Wat is MVO?
MVO is de afkorting voor het containerbegrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een bedrijf dat aan MVO doet houdt zich naast het creëren van winst ook bezig met het verminderen van zijn belasting op de mens en milieu. MVO en MKB zijn al voor langere tijd aan elkaar verbonden. Van een innige en structurele verbondenheid kunnen we helaas nog niet spreken, van verborgen verbondenheid gelukkig wel. Dit laatste zien we terug in de geschiedenis van beide begrippen.

Geschiedenis MVO en MKB

In een eerste onderzoek ‘MVO ambities in het MKB’ in 2011 waar onder andere MVO Nederland deel van uitmaakte werd er onderzocht of in het MKB de ambitie leefde om met MVO te starten. Hier deden totaal 1.663 bedrijven van tussen de 2 en 250 werkzame personen aan mee. Aan de hand van een vragenlijst is onderzocht in hoeverre deze bedrijven aandacht hadden voor MVO. De uitslag van deze vragenlijst is daarna gewogen op het gehele MKB in Nederland.

Een onderdeel van deze vragenlijst was hoe de bedrijven dachten over hun huidige en toekomstige positie (over 3 jaar) op een denkbeeldige MVO-ladder. In de volgende afbeeldingen ziet u dit terug.

MVO ladder nu - MVO Consultants

In figuur 1 is te zien dat 60% van de MKB bedrijven denken ergens op de MVO-ladder te staan. 9% staat nog aan het begin van de ladder, maar heeft er wel zicht op en 29% is inactief op het gebied van MVO. Waar de overige 2% staat is mij niet bekend.

 

MVO ladder toekomst - MVO Consultants

In figuur 2 zien we een stijgende MVO lijn: 3% meer heeft de ambitie om de top van de ladder te bereiken. Ook in het midden van de ladder zien we de ambities omhoog gaan. Gemiddeld 35% heeft geen MVO ambities en laat MVO voor wat het is. Waar de overige 4% staat is mij niet bekend.

In een tweede onderzoek ‘MVO leeft in het MKB’ (September 2014) zien we dat MVO en MKB elkaar al steeds meer hebben gevonden dan dit in 2011 het geval was. Voor dit onderzoek werkte MVO Nederland samen met Wageningen UR. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 450 MKB’ers uit 28 verschillende branches.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek waren: (₁ en ₂)

  • MKB’ers nemen MVO steeds meer serieus. Bij 80% van de onderzochte bedrijven wordt MVO ook meegenomen in de bedrijfsplannen waar de missie en visie in worden vertegenwoordigd. Daarnaast vormt het voor bijna evenveel MKB’ers een onderdeel van de strategie. Op papier ziet het er dus allemaal goed uit, maar is het in de praktijk ook zo?
  • MKB’ers zijn bezig met MVO, alleen dit is niet altijd structureel. Men blijft in algemeenheden en losstaande MVO-activiteiten hangen. Concreet betekent dit dat er te weinig met doelen en het monitoren daarvan wordt gewerkt. Er wordt met name de focus gelegd op laaghangend MVO-fruit. Dit zijn de zogenaamde quick wins die te behalen zijn op het gebied van afvalreductie en recycling, medewerkerstevredenheid en ontwikkeling & energiebesparing. Zodra het verder gaat dan deze quick wins zien we dat steeds meer MKB’ers afhaken.
  • MKB en MVO communicatie: Iets meer dan de helft van de onderzochte bedrijven communiceren regelmatig over hun behaalde MVO doelen. 39% doet dit nauwelijks. Het niet communiceren van deze bedrijven heeft te maken met hoe meetbaar de gestelde doelen zijn. Hoe minder meetbaar, hoe minder communicatie erover.
  • Uit bovenstaande punten kunnen we opmaken dat MVO en MKB nog niet structureel en innig met elkaar verbonden zijn. Toch gebeurt er veel meer in de verborgen verbondenheid tussen beide begrippen, er wordt alleen nog niet zoveel over gecommuniceerd. Ondanks dat er (nog) niet zoveel over wordt gecommuniceerd door MKB’ers zijn hun intenties bewonderingswaardig:

In de afbeelding hieronder zie je dat MKB’ers een intrinsieke motivatie hebben om voor MVO te gaan. De twee grootste redenen dat MKB’ers aan MVO doen zijn namelijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren en om een betere werkgever te worden.

MVO omdat - MVO Consultants

Zie deze link naar de pdf voor het onderzoek ‘MVO leeft in het MKB’.

Wanneer we kijken naar waar het MVO en MKB in relatie tot elkaar anno 2016 staan, zien we het volgende:

In vergelijking met het grootbedrijf loopt MKB achter met de implementatie van MVO.

Afgelopen 4 maart kwam er een artikel online over het MVO Expertpanel, die voor 45% vindt dat er verplichte wet- en regelgeving moet komen voor MKB’ers om hen aan te zetten tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De reden om wetgeving te verplichten is omdat er een vrij grote groep MKB’ers niets met duurzaam ondernemen te maken wil hebben. De vervuiling van deze bedrijven gaat nog steeds door… 🙁

De implementatie van MVO in het MKB loopt bij veel bedrijven nog steeds stroef. Daarnaast laat het MKB marketing en communicatie kansen liggen. Ondanks dit gegeven kan jij als MKB’er in hart en nieren zelf ook het voortouw trekken!

Zie deze link voor het artikel ‘Wetten voor achterblijvers’ dat geschreven is door het MVO Expertpanel.

Voor de laatste stand van zaken omtrent MVO zie het onderzoek MVO Monitor 2015.

MVO en de MKB’er:

Wat kan je als MKB’er aan MVO doen? Ter inspiratie enkele voorbeelden uit de praktijk:

Zie deze link voor een lijst met voorbeelden van MKB bedrijven die duurzaam ondernemen toepassen.

Zie deze link voor een volledig uitgewerkt MKB praktijkvoorbeeld van de Gebr. Janssen in Beugen. Op pagina 14 tot 17 staan voorbeelden van wat je kunt doen. Ook staan op deze pagina’s duurzaam gerealiseerde oplossingen.

Tip: Vergeet niet het stukje tekst onder ‘Groene billen bij Gebr. Janssen’ onderaan pagina 16 te lezen!

MVO tips, tools en tricks voor de MKB’er

Omdat MVO nu loont, hoort, moet of omdat je het heel graag wil… Deze handige websites staan gratis ter beschikking van jou:

  • Via deze link kom je op een website die vol staat met instrumenten en publicaties die bruikbaar zijn voor duurzame ondernemers uit het MKB.
  • Duurzame winst voor mkb is de website die je moet hebben als je wilt weten wat je als MKB ondernemer kan doen om duurzaam te ondernemen. Deze website bevat de volgende interessante gegevens:

Via deze link kom je direct op de pagina terecht waar je een preview van het boek ‘Duurzame winst voor MKB’ online kunt zien en ook kan downloaden. Als je het boek koopt krijg je een tweede exemplaar gratis om weg te geven!

Of volg deze link om het boek gratis in het Engels te bekijken. In de Engelse versie zijn minder cases van bedrijven opgenomen.

Ter ondersteuning van het stappenplan in het boek is er een video stappenplan gemaakt voor de duurzame MKB’er. Hieronder is de introductievideo te zien.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”