Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

Van GRI G4 Guidelines naar GRI Standards

De transformatie van GRI G4 Guidelines naar de GRI Standards! Aan het eind van het jaar 2016 zullen naar verwachting de GRI G4 Guidelines over gegaan zijn in de GRI Sustainability Reporting Standards. (GRI Standards of SRS genoemd)

Wat zijn de GRI G4 Guidelines?

De GRI G4 Guidelines is een format die een organisatie kan gebruiken om een duurzaamheidsverslag te maken, wanneer er de behoefte is om over hun duurzame prestaties te communiceren naar de buitenwereld. De GRI G4 Guidelines kunnen als basis dienen voor het maken van een MVO verslag.

Wat zijn de GRI Standards (SRS)?

De GRI Standards wordt ook wel SRS genoemd vanwege de naam ‘GRI Sustainability Reporting Standards’ en is de opvolger van de GRI G4 Guidelines. De GRI Standards zullen aan het eind van het jaar 2016 gepubliceerd worden. Tot 17 juli 2016 kan op het online consultatie forum van het GRI nog gereageerd worden op de veranderingen van de verslagleggingsvoorschriften. Voordat ik op de veranderingen tussen beide richtlijnen in ga bij deze eerst een stukje geschiedenis van de vorige richtlijnen.

Geschiedenis GRI richtlijnen

In het jaar 1997 is de GRI opgericht met als doel een universele richtlijn (kapstok) te creëren voor bedrijven die aan duurzame verslaglegging wilden doen. Door deze vorm van verslaglegging kunnen bedrijven rapporteren op de aspecten People, Planet en Profit. Een ander doel van de GRI was om stakeholders in staat te stellen een beeld te vormen van hoe duurzaam bedrijven daadwerkelijk zijn. Hoe duurzaam een bedrijf daadwerkelijk is, kan door de stakeholders worden mee genomen in de beslissingen.

De eerste volwaardige GRI richtlijn was de Juni 2000 Guidelines. In het jaar 2002 kwam de tweede officiële versie uit. Door steeds meer praktijkervaringen en de dialoog aan te gaan met stakeholders werden de richtlijnen steeds beter. Dit heeft geresulteerd in de G3 Guidelines (2006), de G3.1 Guidelines (2011) en de G4 Guidelines uit het jaar 2013. Op dit moment zitten we in de transitie van de G4 Guidelines naar de GRI Standards (2016). Het uiteindelijke doel van de transformatie naar de GRI Standards is dat deze standards meer toegankelijk zijn voor rapporterende organisaties en beleidsmakers. Door de hogere toegankelijkheid wil het GRI organisaties aanmoedigen om duurzaamheidsverslaglegging op constante basis te laten plaatsvinden en het niveau van verslaglegging zelf ook te verhogen.

Verschillen tussen de GRI G4 Guidelines (2013) en de nog komende GRI Standards (2016):

Afbeelding GRI richtlijn

Bron: GRI (juni 2016). Transition to GRI Sustainability Reporting Standards – Background document for public comment period (Version 2, updated on 3 June 2016)

Zoals in de afbeelding hierboven valt te zien bestaan de GRI G4 Guidelines uit twee documenten: Het eerste document bevat de verslagleggingsprincipes en criteria. Het tweede document bevat een handleiding hoe deze richtlijnen kunnen worden geïnterpreteerd en toegepast. Wanneer we kijken naar de GRI Standards zien we de volgende verdeling qua opbouw: Drie universele standards die op elke organisatie van toepassing zijn en drie topic gerelateerde standards. Voor de drie topic gerelateerde standards Economic, Environmental en Social kan je ook de woorden Profit, Planet en People lezen. Elke organisatie geeft aan deze topic gerelateerde standards een andere invulling in de bedrijfsvoering.

Enkele andere veranderingen in de opbouw zijn: Het nummeringssysteem van de indicatoren is veranderd en de content in elke standaard is binnen de GRI Standards anders weergeven dan bij de GRI G4 Guidelines. Daarnaast komt er over de manier van rapporteren meer helderheid voor een organisatie, omdat per standaard nu de indeling is gemaakt van wat verplicht (should), niet verplicht (shall) of als aanvulling (can) kan worden gerapporteerd.

Waar bestaan de GRI Standards uit?

  • Foundation SRS 100: Geeft een introductie, de verslagleggingscriteria en hoe deze te gebruiken voor duurzame verslaglegging. Als laatste onderwerp wordt het maken van claims die gerelateerd zijn aan het gebruiken van de GRI Standards behandeld.
  • General Disclosures SRS 200: In deze algemene onthullingen worden zes onderwerpen behandeld: Organisatieprofiel, strategie, ethiek en integriteit, bestuur, stakeholderbetrokkenheid en verslagleggingspraktijk.
  • Management Approach SRS 300: Deze standaard laat de managementbenadering zien. Dit gebeurt door informatie te geven over het topic zelf en de grenzen ervan, de managementsbenadering en de componenten waar het uit bestaat, de evaluatie van de managementsbenadering en de algemene voorwaarden die van belang zijn.
  • Economic SRS 400: Beschrijving van economisch gerelateerde indicatoren.
  • Environmental SRS 500: Beschrijving van milieu gerelateerde indicatoren.
  • Social SRS 600: Beschrijving van sociaal en maatschappelijke gerelateerde indicatoren.

Wanneer we naar de content en concepten van de GRI G4 Guidelines kijken, zullen deze voor het grootste gedeelte behouden blijven. Het is voornamelijk het format en de presentatie die bij de GRI Standards anders zal zijn in vergelijking met de GRI G4 Guidelines.

Eén optie meer om te rapporteren en nog meer verschillen

Om aan de GRI 4 Guidelines te voldoen zijn er twee manieren van verslaglegging. Dit zijn de Core en Comprehensive optie. Wanneer je voor Comprehensive kiest moet je aan meer criteria voldoen dan bij Core. Bij de GRI Standards komt hier nog een derde optie van rapporteren bij. Deze wordt de SRS-Referenced genoemd. Deze kan je als bedrijf gebruiken wanneer je niet alle zes standards van de GRI Standards kan toepassen (Bij Core en Comprehensive moet je aan alle zes de standards voldoen).

Concreet voorbeeld ter verduidelijking: Een organisatie bevindt zich in de maatschappelijke dienstverlening. Deze organisatie zal van nature meer hebben met de standard Social (People) dan met de standard Environmental (Planet). Bij veel organisaties zie je dat ze vaak naar een bepaalde kant (People of Planet) neigen vanwege de sector waarin ze zitten. Hierdoor kan het zijn dat andere topics minder relevant zijn voor de verslaglegging. Wanneer dit het geval is, is SRS-Referenced een goede optie als vorm van verslaglegging.

Andere verschillen ten opzichte van de GRI G4 Guidelines zijn: De GRI Standards zullen meer gebruiksvriendelijk zijn en leggen een grotere nadruk op de managementsbenadering. Ook hebben organisaties meer vrijheid om te rapporteren over wat echt belangrijk is voor de organisatie zelf.

Voor meer informatie over de GRI Standards zie deze twee links:

Veranderingen voor bedrijven met betrekking tot duurzaamheidsverslaglegging:
Tot 31 december 2017 kun je nog een geldig duurzaamheidsverslag publiceren volgens de GRI G4 richtlijnen. Vanaf 1 januari 2018 is dit niet meer zo. Om dan aan de geldigheidseisen te voldoen zal er gerapporteerd moeten worden volgens de GRI Standards.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”