Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en conflictmineralen

Wat is MVO?
MVO gaat over duurzaam ondernemen in de grote en wijde wereld van nu. Bedrijven die duurzaam ondernemen houden zich naast winstcreatie ook bezig met hun impact op de aspecten people en planet.

Wat zijn conflictmineralen?
Conflictmineralen zijn mineralen (vb: goud, kobalt, koper, tantalium) die afkomstig zijn uit een conflictgebied. De verkoop van mineralen worden door strijdende partijen gebruikt om wapens te financieren en daarmee de strijd voort te zetten. Wanneer bedrijven in Europa deze mineralen importeren ondersteunen ze daarmee eigenlijk de partijen die in conflict met elkaar zijn. Van de mineralen die door Europa geïmporteerd worden, kunnen allerlei producten worden gemaakt zoals mobieltjes, laptops of juwelen die uiteindelijk in de hand van u als consument terecht komen!

Zie deze link voor uitleg over de bloedmobieltjes uit Congo. (Voorbeeld)

Terzijde: Een bekende en ontroerende film die over conflictmineralen gaat, is Blood Diamond. Leonardo DaCaprio speelt hierin in de hoofdrol.

 

Overzicht wereldwijde politieke ontwikkelingen tegen conflictmineralen:
Om het importeren van conflictmineralen tegen te gaan heeft Amerika in 2010 de Dodd Frank Act 1502 aangenomen. Hierin staat onder andere dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat hun mineralen niet uit conflictgebieden komen. In Europa en Nederland loopt het nog niet zo hard omtrent de wetgeving, hier wordt namelijk nog gebruik gemaakt van vrijblijvende richtlijnen.

Gelukkig wordt er door Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks hard aan de weg getimmerd. Zij hamert er op dat een bindende wetgeving noodzakelijk is. Op bindende wetgeving hoeven we ‘niet al te lang’ meer te wachten volgens deze link. Een positieve ontwikkeling daarnaast is dat verschillende lidstaten van de EU hebben aangegeven een voorstander te zijn van een meer ambitieuze wetgeving, om het importeren van conflictmaterialen uit te sluiten.

Wat kunnen Nederlandse bedrijven doen op het gebied van MVO in relatie tot conflictmineralen?
Ten eerste gaat het erom dat je weet waar conflicten zich in de wereld afspelen. Hiervoor kan de website conflictenteller worden gebruikt.

Ten tweede kan je als bedrijf (importeur van mineralen) beginnen met het gebruiken van de volgende tools om in algemene zin te kijken naar: Welke risico’s je per land loopt bij het ondernemen, hoe je meer invloed krijgt in de keten en op je leveranciers, op welke manier je maatschappelijk verantwoord inkoopt en hoe je mensenrechten kan meenemen in het beleid dat je als bedrijf voert.

Deze tools zijn niet alleen van toepassing op bedrijven die het importeren van conflictmineralen willen verminderen.

  • De MVO Risico Checker: De MVO Risico Checker geeft per product/dienst en land aan op welke gebieden er risico’s liggen (er wordt ook advies gegeven). Mensenrechten komen ook voor in de analyse van de MVO Risico Checker. Deze risicochecker is bedoeld voor bedrijven of de overheid die importeert, exporteert of zelf producten maakt in het buitenland. Het gaat hier om het van te voren rekening houden met de risico’s die er in het buitenland zijn met betrekking tot leveranciers.
  • MVO Risico Checklist invloed in de keten: In deze link bevindt zich een checklist om de invloed in de keten en op je leverancier te vergroten.
  • Stappenplan MVI: Deze link bevat een stappenplan dat je kan toepassen om zo goed mogelijk maatschappelijk verantwoord in te kopen bij je leveranciers.
  • Stappenplan SER Mensenrechten: In deze link staat een stappenplan om mensenrechten onderdeel te laten zijn van het beleid dat je voert in het buitenland.

Extra informatie:
In deze link vindt u MVO informatie over diverse landen ter wereld. Het geeft praktische handvatten voor het zaken doen op buitenlandse markten.

Bestaande initiatieven van bedrijven op het gebied van MVO en conflictmineralen:

Ingezoomd op mobiele telefonie:

  • MVO & Greenmobile: Greenmobile zorgt ervoor dat mobiele telefoons worden gerefurbished (gerenoveerd). Mobiele telefoons en de mineralen krijgen daardoor een tweede leven. Greenmobile levert hierdoor een positieve bijdrage aan de vermindering van conflictmineralen.
  • Duurzaamheid en mobiele telefonie: Een ander initiatief op het gebied van MVO is de FairPhone. Zie deze link voor een review over de FairPhone door de consumentenbond.

Wil je weten hoe duurzaam jouw mobiel is? Klik dan op de volgende link om de verschillende merken met elkaar te vergelijken.

Zie voor dit mooie en duurzame initiatief:

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”