Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

Wat is IMVO? Richtlijnen en organisaties

Wat is IMVO  (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)?

Bedrijven in Nederland doen zaken met organisaties in het buitenland. Dit biedt goede mogelijkheden om winst te creëren. Naast winstcreatie houden deze bedrijven zich ook bezig met hun impact op people en planet bij het inkopen van producten. Bij IMVO wordt het MVO beleid actief meegenomen in de handelsrelaties die men heeft over de gehele wereld. Enkele thema’s die van belang zijn voor het IMVO zijn: Ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, het milieu en lokale corruptie. Deze thema’s zijn ook opgenomen in de OESO-richtlijnen.

Richtlijnen Internationaal MVO

OESO-richtlijnen en Nationaal Contactpunt (Ingezoomd op Nederland)
In de OESO-richtlijnen staat wat de Nederlandse overheid verwacht van Nederlandse bedrijven ten aanzien van MVO in het zaken doen met het buitenland. Om de uitvoering van deze richtlijnen te ondersteunen en bedrijven er bekend mee te maken is het Nationaal Contactpunt (NCP) in leven geroepen. Naast ondersteuning bij de uitvoering van de OESO-richtlijnen heeft de NCP ook de taak om te bemiddelen als twee bedrijven in conflict komen bij het navolgen van de richtlijnen.

Zie deze link voor een korte weergave van de OESO-richtlijnen per hoofdstuk.

Andere richtlijnen:
Naast de OESO-richtlijnen zijn er nog meer richtlijnen en normen die ook van belang zijn op het gebied van Internationaal MVO:

  • De International Labour Organization. (Internationale arbeidsnormen);
  • Global Compact (Tien principes op het gebied van milieu, mensenrechten en arbeidsvoorwaarden. Global Compact is een initiatief van de VN);
  • ISO 26000 (Advies gevende Internationale MVO richtlijn);

Zie deze link voor meer informatie over de bovenstaande richtlijnen.

Op het gebied van internationale duurzaamheidsverslaglegging hebben we het GRI & Integrated Reporting.

Naast de bovengenoemde richtlijnen en vormen van verslaglegging zijn er ook nog andere standaarden die van toepassing zijn op IMVO. Deze hebben betrekking op het proces wat zich binnen een bedrijf afspeelt om resultaten te behalen. Een voorbeeld hiervan is de ISO 14001 norm (Milieumanagement).

Twee belangrijke organisaties in Nederland die betrokken zijn bij Internationaal MVO:

De Sociaal-Economische Raad (SER) en IMVO
In Nederland hebben we diverse organisaties die zich intensief bezig houden met IMVO. Eén van deze organisaties is de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER adviseert de regering en het parlement over het te voeren sociaal-economisch beleid. Binnen de SER is de commissie IMVO in het leven geroepen. De overheid, werkgevers en werknemers (waaronder het CNV) zijn in deze commissie vertegenwoordigd.

IMVO - Logo IMVO kennisbank MVO Nederland

De SER-commissie IMVO probeert de implementatie van MVO te bevorderen. Dit doet men aan de hand van thema’s. Enkele jaren geleden was de term ‘due diligence’ in relatie tot mensenrechten het thema. Due diligence wordt ook wel MVO-risicomanagement genoemd. Onder MVO-risicomanagement wordt het volgende verstaan: Men kijkt naar hoe de echte en mogelijke negatieve impact van de onderneming in kaart gebracht kan worden, hoe deze impact te verminderen en hoe ze verantwoording daarover kunnen afleggen.

In maart 2014 is er een themarapportage over due diligence van het SER uitgekomen. Klik op deze link voor het rapport. Om de informatie uit diverse handleidingen over mensenrechten te bundelen heeft men een stappenplan MVO-risicomanagement opgezet. Zie deze link voor het stappenplan.

MVO Nederland en IMVO
Eén van de partners van MVO Consultants is de organisatie MVO Nederland. Ook zij zijn net als de SER actief op het gebied van IMVO. Samen met Efocus en door financiering van het Ministerie van Buitenlandse zaken hebben zij de MVO Risico Checker opgesteld.

Logo MVO Nederland oprichter IMVO checker

De MVO Risico Checker is een instrument om te bepalen welke risico’s je als Nederlands bedrijf loopt in het buitenland. Deze risico’s zijn te vinden in de volgende gebieden: De toeleveringsketen, arbeidsomstandigheden, milieu, corruptie en mensenrechten. Voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf producten in het buitenland produceren is dit een hele waardevolle tool. Het laat je per product/dienst en land zien welke risico’s je loopt en er wordt daarnaast ook advies gegeven.

De MVO Risico Checker is naast een waardevolle tool voor ondernemers, ook een leerzame en leuke tool om meer informatie te krijgen over de geglobaliseerde wereld om ons heen!

Wist u dit over de MVO Risico Checker? (5-4-2016)
Er op dit moment totaal 4626 risico’s zichtbaar zijn op de wereldkaart. (Op basis van de bronnen die gebruikt worden)
India met stip op nummer 1 staat met het hoogste aantal risico’s: 167 stuks.
Nederland ook wordt genoemd met 29 risico’s en Rusland er 39 heeft.

 

Naast de MVO Risico Checker heeft MVO Nederland nog twee andere toffe initiatieven in relatie tot Internationaal MVO:
IMVO - afbeelding IMVO voucher

  • Grensverleggers: Dit is een platform voor bloggende MKB bedrijven die MVO actief toepassen in hun bedrijfsvoering in het buitenland. Zie voor al hun inspirerende verhalen deze link!
  • De IMVO Voucher: MVO Nederland ondersteunt ondernemers die over de grens heen bezig zijn met MVO. Met een IMVO Voucher kan je als internationale ondernemer geld terug krijgen voor het maken van advieskosten. Deze advieskosten betreffen het uitzoeken van duurzaamheidsvraagstukken in relatie tot import en export onder andere omstandigheden dan die we in Nederland gewend zijn.

Zie deze link voor meer informatie over de IMVO voucher.

IMVO: Landeninformatie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is steeds meer in opkomst overal ter wereld. In deze link staat informatie over verschillende landen in relatie tot het onderwerp MVO.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”