Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

Zes misverstanden omtrent de ISO 26000

Wat is de ISO 26000?
De ISO 26000 is een internationale MVO richtlijn die bedrijven als leidraad kunnen gebruiken om een organisatie specifiek MVO-profiel te maken en MVO te implementeren.

Wat zijn veel voorkomende misverstanden omtrent de ISO 26000?
In het boek ISO 26000 een ‘Handleiding voor MVO’ van Lars Moratis en Timo Cochius worden er zes misverstanden₍₁₎ over de ISO 26000 aan de orde gesteld. De benoemde misverstanden in het boek zijn:

1ste Misverstand ISO 26000: ISO 26000 is een norm voor een managementsysteem.
De ISO 26000 is een internationale richtlijn die advies geeft over MVO en de implementatie daarvan. Deze richtlijn valt onder de International Standards en is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO). Het doel van deze richtlijn is bedrijven een bijdrage laten leveren aan een duurzamere wereld. Ter verduidelijking het volgende schema:

ISO 26000:ISO 14001:
ISO 26000 geeft als richtlijn advies.ISO 14001 is een managementsysteemnorm met betrekking tot milieu.
Stelt geen eisen of verplichtingen.Stelt eisen en verplichtingen aan de organisatiestructuur van een bedrijf om de negatieve impact op het milieu te verminderen.
Probeert MVO-aspecten te koppelen aan bestaande managementsystemen.Is een bestaand managementsysteem waar MVO-aspecten in kunnen worden geïntegreerd.

 

2de Misverstand ISO 26000: ISO 26000 is alleen bedoeld voor grote bedrijven.
De ISO 26000 is bedoeld voor alle soorten bedrijven en sectoren waar dan ook ter wereld.

Wanneer je de richtlijn bekijkt zie je dat hij vooral aansluit bij de belevingswereld van grote bedrijven. In de praktijk blijkt de ISO 26000 ook geschikt te zijn voor kleinere bedrijven, dit omdat ze hun eigen invulling aan MVO kunnen geven.

3de Misverstand ISO 26000: ISO 26000 gaat over de inhoud van MVO en niet over de implementatie ervan.
De ISO 26000 gaat zowel over de inhoud als over de implementatie van MVO. De implementatie van MVO komt naar voren in bepaling zeven van de ISO 26000. Zie deze link voor een schematisch overzicht van de ISO 26000, waarin de hierboven genoemde bepaling als ‘H7’ wordt weergegeven.

4de Misverstand ISO 26000: ISO 26000 is certificeerbaar.
De ISO 26000 is niet certificeerbaar. Er is op dit moment geen certificerende instantie die een certificaat voor de ISO 26000 kan afgeven. Een bedrijf kan dus niet zeggen dat ze voldoen aan de ISO 26000. Het enige wat ze kunnen communiceren is dat ze overeenkomstig de ISO 26000 werken. De verwarring over dat de ISO 26000 certificeerbaar zou zijn, komt doordat bepaalde onderdelen van de ISO 26000 wel certificeerbaar gemaakt zijn door organisaties die hierin hun broodwinning zagen. Een voorbeeld van zo’n onderdeel is de MVO Prestatieladder.

5de Misverstand ISO 26000: ISO 26000 is eenvoudig af te vinken als checklist.
Dit is niet het geval. De ISO 26000 wil afvinkgedrag juist ontmoedigen. Daarom heeft ze deze richtlijn ambitieus vorm gegeven. Deze ambitie past bij een nieuwe generatie van MVO, waarbij het gaat om het laten zien wat je doet op gebied van MVO. De ISO 26000 wil een minimumniveau geven met de MVO-kernonderwerpen. Wanneer hier aan voldaan is begint pas echt de ambitieuze uitdaging om een eigen MVO profiel te maken voor de organisatie.

6de Misverstand ISO 26000: ISO 26000 vervangt alle bestaande MVO gerelateerde normen, standaarden en richtlijnen.
De ISO 26000 vervangt geen andere normen, richtlijnen, standaarden of wetgeving. Wel heeft de ISO 26000 bepaalde delen uit andere standaarden over genomen. De ISO 26000 beschrijft dan wat ze als gemeenschappelijke deler hebben. De functie van de ISO 26000 is die van een paraplu. Diverse standaarden worden geformuleerd binnen het kader van de MVO. Voor veel organisaties is MVO niet iets nieuw. Ze missen alleen structuur voor de invulling van MVO. Deze structuur probeert de ISO 26000 te geven.

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”