Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

De zwakheid en kracht van ISO 26000 is de certificering

De zwakheid en kracht van ISO 26000: De certificering!

Wat is de ISO 26000?
De ISO 26000 is een internationale MVO richtlijn die bedrijven advies geeft om een organisatie specifiek MVO-profiel te maken en MVO te implementeren binnen hun organisatie.

Wat is de zwakheid van ISO 26000?
De zwakheid van de ISO 26000 is dat hij niet certificeerbaar is als norm. Veel van de ISO’s van de International Organization for Standardization zijn dit wel. Een voorbeeld van zo’n certificeerbare norm is de ISO 14001 (Milieu). Al in het begin van de richtlijn geeft de ISO 26000 duidelijk aan dat certificatie ervan niet de intentie is. Dit heeft onmiddellijk gevolgen voor de relatie ten opzichte van de andere ISO’s en hoe de richtlijn uiteindelijk in de markt ligt.

Van de oorspronkelijke bedoeling van ISO 26000 is misbruik gemaakt, doordat nu bepaalde onderdelen van de ISO 26000 wel te certificeren zijn. De hoofdreden om onderdelen van ISO 26000 te certificeren is het creëren van winst. Helaas wordt de verwarring in duurzaamheidcertificatenland daardoor nog een stukje groter. Via de MVO Prestatieladder, de NEN Zelfverklaring of FIRA zijn onderdelen van de ISO 26000 te certificeren.

Enkele andere zwakheden van de ISO 26000 zijn: De markt van MKB-ers is onder belicht in de ISO 26000. Daarnaast is de grote van de richtlijn te omvangrijk om gebruikersvriendelijk te zijn; Het is niet een richtlijn die je voor het plezier gaat lezen als je buiten zit te genieten van de zon… 🙂

Wat is de kracht van ISO 26000?
Naast dat het niet certificeerbaar maken van de ISO 26000 een zwakheid is, is het ook de kracht van ISO 26000. De ISO 26000 is een mooie richtlijn met sprekende ambities. Juist doordat het een richtlijn is die advies geeft over MVO zonder eisen te stellen, kunnen bedrijven de ISO 26000 geheel vorm geven naar hun eigen wensen. Dit heeft als resultaat een organisatie specifiek MVO-profiel. Het niet certificeren van de ISO 26000 moedigt bedrijven aan om de lat hoger te leggen en te laten zien wat ze werkelijk doen op het gebied van duurzaamheid. Het gaat niet meer alleen om het behalen van een certificaat. Twee vormen die een organisatie kan gebruiken om te laten zien wat ze doen zijn de GRI verslagleggingsmethode of Integrated Reporting.

Naast een organisatie specifiek MVO-profiel en het laten zien wat je doet op het gebied van duurzaamheid bevat de ISO 26000 nog meer sterke punten:

  • Het dient als MVO-paraplu. Veel bedrijven doen namelijk al iets met MVO zonder dat ze het weten. Door de ISO 26000 worden de MVO-activiteiten die een organisatie uitvoert gestructureerd.
  • Doordat de ISO 26000 een internationale MVO richtlijn is, zorgt dit ervoor dat er minder verwarring is tussen internationale handelsrelaties omdat we allemaal dezelfde taal spreken.

Wat kunnen we van de ISO 26000 verwachten voor de toekomst met betrekking tot de certificering?
In de huidige vorm zal de ISO 26000 niet gecertificeerd worden. Daarvoor is hij te vrijblijvend en te omvangrijk. Na een periodieke evaluatie met drastische wijzigen zou certificatie wel mogelijk zijn. In de markt is er vraag naar de certificering van de ISO 26000. Dit kunnen we ook zien aan de diverse adviesbureaus die audits aanbieden voor de ISO 26000. Tijdens deze audits wordt gekeken naar in hoeverre een bedrijf werkt volgens de ISO 26000. Tot de daadwerkelijke certificering van de ISO 26000 zullen we het dus met audits, zelfverklaringen en wat meer verwarring moeten stellen… We kijken daarom de certificering van de ISO 26000 met hoopvolle en duurzame ogen tegemoet!

Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”